Tổng đài tư vấn (024) 3293 9888
Tổng đài tư vấn: (024) 3293 9888

BÌNH RỬA MŨI WATERPULSE NANOAG ĐƯỢC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG TẠI VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VÀ VIỆT ĐỨC

Bình rửa mũi Waterpulse NanoAg được lưu hành dạng thiết bị y tế, đã chứng minh tính an toàn và hiệu quả tại bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện Việt Đức.